Bir Kahraman : Girişimci

Girişimci kazanç elde etmek için emek, sermaye,pazarlama ve teknolojiyi kullanarak kendi işini kuran kişidir. Girişimcilerin ortak özelliği fırsatları gören, risk alan, öncü ve rekabetçi oluşlarıdır.

Onlar Harekete Geçmek İçin Sabırsızlardır;

Bağımsızlık

Kendi işine sahip olma isteği insanları girişimciliğe teşvik eden en önemli etkendir.

Başarı İsteği

Kendi çalışması ile başarıyı kazanma hissi pek çok kişiyi işini kurmaya yönlendirir.

Saygınlık

Ayakları üstünde duran, başarılı bir iş sahibi toplumda saygı ve takdir görür.

Maddi Gelir

İşletmenin net kârının tamamı girişimciye aittir.

Kişisel Gelişim

Girişimci işini kurma ve geliştirme safhasında aşılması gereken zorluklarla karşılaşır ve sorunları çözerken pek çok yeni beceri edinir, kendini geliştirir.

Bir Kahraman : Girişimci

Sonuçları Keyiflidir;

Girişimciliğin ülke ekonomisine ve topluma pek çok faydaları var.

İstihdam

Yeni iş imkanlarının açılması ve insanların iş sahibi olmaları açısından girişimcilik rekabetçi ekonomilerde öncelikli olarak desteklenir.

Ekonomiye Katkı

Girişimciler ürün ve hizmet üreterek ülke ekonomisine önemli katkı sağlar.

Sermaye Birikimi

Başarılı girişimciler kazançları ile yeni yatırımlar yapar, iş imkanları sağlar.

Rekabet Ortamı

Girişimciler rekabetçi yapıları ile üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesini arttırır, maliyetleri ve edinme bedellerini düşürür. Toplumun daha kaliteli ürün ve hizmetlere daha uygun fiyatlar ile ulaşmalarını sağlar.

Yeni Ürünler, Yeni Hizmetler

Girişimciler yenilikçi yaklaşımları ile geleneksel iş yapma yöntemlerini değiştirirler.

Bir Kahraman : Girişimci

Çıkılan Yol Çok da Kolay Bir Yol Değildir;

Sorumluluk

Girişimciler kendi işlerinin lideri oldukları için kazançta ve zararda bütün sorumluluk kendilerine aittir.

Yetersiz Maddi İmkanlar

Girişimciler büyük hayâl ve hedeflere sahip olsalar da bunları uygulayacak ilk yatırım ve işletme sermayesi üretmede oldukça zorlanmaktadırlar.

Stres

Kuracakları iş modelinin başarılı olmama ihtimali girişimciler için en büyük stres kaynağı.

Girişimci Nereden ve Nasıl Başlamalı?

Girişimci adayı öncelikle aşağıdaki sorular ve yanıtları üzerine kafa yormalı. Örnek olması açısından bu soruları gayrimenkul sektörü açısından inceleyelim...

1. Fırsat ve pazarın ihtiyacın nerede?

Türkiye'de gayrimenkul sektörü sürekli büyüyor. Nüfus sürekli artıyor,hane halkı sayısı düşüyor,konut ihtiyacı gün geçtikçe artıyor.Ekonomi sürekli büyüyor işletmeler ofis,dükkan vb işyerlerine ihtiyaç duyuyor. Evlenenler ev alıyor,kiralıyor. Boşananlar evlerini satıyor, iki ayrı ev alıyor ya da kiralıyor. Üniversite öğrencileri ev kiralıyor. Yatırımcılar ev alıyor, ticari mülk alıyor , kiraya veriyor. Ekonomi iyi de olsa, kötü de olsa barınma ve güvenli bir gelecek için yatırım yapma ihtiyacı hep devam ediyor. Diğer yandan gayrimenkul alanlar, satanlar, kiralayanlar kaliteli olmayan emlakçılardan şikayet ediyor. Pazarda etik ve kaliteli gayrimenkul hizmetine ihtiyaç var.

2. Bu fırsattan nasıl yararlanılır?

Gayrimenkul ticaretinin yoğun olduğu bir bölgede kurumsal bir gayrimenkul ofisi bünyesinde  kaliteli gayrimenkul hizmeti sunarak bu fırsattan yararlanılabilinir.

3. Hangi kaynaklara ihtiyaç var?

Gayrimenkul eğitimleri RE/MAX Sisteminden alınabilir.İlk altı ay işe tutunmada kritik önem taşır.Bu dönemde ayakta kalabilecek küçük te olsa bir birikim işe yatırım yapacak bir miktarda maddi güç kaldıraç etkisi yaratır .Müşterilere hızlı hizmet vermek için araç sahibi olmak önemli  ancak olmaması da başlamaya engel değil.

4. En uygun örgütsel yapı hangisi?

Gayrimenkul danışmanlığı için şahıs şirketi kurmak ve ihtiyaç olan desteği verecek kurumsal bir ofis ile anlaşmak yeterli.

5. Sonraki aşamalar neler olabilir?

Başlarken daha maliyetsiz model olan RAPP Sistemi tercih edilebilir,bu sistemde üretilen hizmet bedelinin %48'i danışmana aittir. Daha sonra maximum sisteme geçip gelirin %80'i alınabilir. İşin tüm detaylarına sahip olunduğunda başka bir kariyere geçmek istenirse ofis açıp broker olunabilir. Sonrasında daha düşük tempo ile çalışmak istenirse  eğitimcilik ya da koçluk yapılabilir.

Randevu Oluştur

Bilgilerinizi girin, hızlıca bağlantı kuralım.

Girişimciliğe yatkınlığını ölç! Teste Başla